บริการ Web Services


Service Name Description
APDtraceability ให้บริการข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับประวัติการออกหนังสือกำกับการซื้อขานสัตว์น้ำ (APD)